Schurvelingen & Zandwallen

Schurvelingen en zandwallen zijn karakteristieke landschapselementen op de Kop van Goeree. Door de ouderdom (sommige elementen dateren uit de Middeleeuwen) vertellen ze iets van de geschiedenis van het landschap.

Bovendien vinden veel zeldzame plantensoorten, vogels en vlinders er een plekje. Op camping Kotestee hebben we geen schurvelingen, maar wel tal van zandwallen.

Verschil zandwallen en schurvelingen

Zandwallen en schurvelingen zijn niet hetzelfde. De schurvelingen zijn een stuk lager en dateren uit de Middeleeuwen. Ze hadden als doel om het vee tegen te houden en als erfscheiding.

 

Op camping Kotestee vind je diverse zandwallen. Deze werden veelal aangelegd in de 19e en het begin van de 20e eeuw. De grond op het land werd afgegraven om de akkers (hameeten genoemd) vruchtbaarder te maken. De droge en voedselarme zandgrond waren niet heel productief. Zand houdt bovendien nauwelijks water vast. De zandlaag werd verwijderd en de onderliggende kleilaag naar boven gehaald. Het afgegraven zand werd rondom het perceel opgeworpen tot zandwallen. In het Ouddorps noemen we dit ook wel ‘hoagten’.

Beschermde elementen

In de loop der tijd zijn veel schurvelingen en zandwallen verloren gegaan. Bijvoorbeeld tijdens en na de watersnoodramp van 1953. Toen de duinenrij bij ’t Flaauwe Werk op doorbreken stond, werd daar een dijk gelegd. Het zand kreeg men door zandwallen en schurvelingen af te graven. In natuurgebied De Kleistee kun je nog een complete schurveling zien.

 

De unieke zandwallen en schurvelingen zijn wettelijk beschermd. Op onze camping houden we de zandwallen graag in stand. Het geeft een uniek karakter aan de camping en de eikenbomen op de zandwallen bieden bovendien beschutting.

Diversiteit aan planten

Schurvelingen en zandwallen hebben een grote diversiteit aan planten, afhankelijk van de grondsoort en de ligging ten opzichte van zon en wind. Op de zuidhellingen groeien planten als buntgras, zandzegge, schapenzuring en sterretjesmos. Op de noordhellingen vind je eikvaren en bekertjesmos. Ook de gele brem komt er regelmatig voor.