De Westduinen

De Westduinen staat bij inwoners bekend als de ‘hobbelwei’. Dit is vanwege de hobbelige duinen. Het natuurgebied is 160 hectare groot en ze vormen de oorspronkelijke binnenduinen van het eiland Goeree. Het gebied is naar verwachting ontstaan rond 600 na Christus.

Behalve voor beweiding is het nooit door de mens gebruikt en daardoor vrijwel onveranderd gebleven. Dat maakt het voor Nederland een uniek natuurgebied. Tot vandaag de dag wordt het gebied nog altijd begrazen, voornamelijk door koeien en schapen. Het is het enige (grote) duingebied in Nederland dat niet direct aan zee ligt.

Bijzondere natuurwaarden

De Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang. Dit komt door de aanwezigheid van bijzondere soorten zoals de herfstschroeforchis (foto hieronder). Hiervan zijn in Nederland slechts twee vindplaatsen bekend. Andere zeldzame soorten zijn de Brede duingentiaan, Harlekijn, Gelobde maanvaren en diverse zeldzame paddestoelen. Het natuurgebied is vanwege die natuurwaarden slechts enkele keren per jaar via een excursie van Zuid-Hollands Landschap toegankelijk.

Schijnvliegveld

In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitse bezetter in de Westduinen een schijnvliegveld. Dit had als doel om de geallieerden bij hun bombardementen op een dwaalspoor te brengen en zo de echte vliegvelden te ontzien.

 

Ze maakten een strook van 80 meter breed en 750 meter lang vlak. Er kwam een drainagesysteem en baanverlichting. Een railsysteem met verlichting simuleerde taxiënde vliegtuigen. Houten vliegtuigen en nep hangars maakten deel uit van het geheel. Zodra de Engelsen dit na een paar jaar door hadden, kwam er een ironisch antwoord: ze bombardeerden het vliegveld met houten bommen.

 

De gewapende betonnen palen (veelal begroeid met geel korstmos) zijn nog een aandenken uit de oorlog. Vanuit de lucht is ook de voormalige landingsbaan nog goed te zien.

Marine zendstation

In het midden van de Westduinen staan diverse antennes. Deze behoren bij het marinezendstation Goeree van de Koninklijke Marine. Het is gebouwd in 1949. Bovengronds zie je allerlei antennes, maar het grootste deel van het zendstation zit onder de grond. Het complex wordt 24 uur per dag bemand en bewaakt. Wat er precies gebeurt is tot nu toe onbekend. Het marinezendstation zou in 2020 worden gesloten, maar is tot op heden nog altijd operationeel.